SIMBOLE EN ALGEMENE AFKORTINGS

Die volgende simbole word gebruik in die program. 'n Opsomming van algemeen-gebruikte afkortings word ook bygevoeg.

Simbool Beskrywing

Nn Van is onbekend (Nomen nescio)
Pn Voorname onbekend
al Stamvader nommer 1 (eerste geslag in Suid-Afrika)
b Tweede geslag (b) bv. b5 = kind nommer 5 (alb5)
c Derde geslag (c) bv. c3 = kind nommer 3 (alb5c3) ens.

[gn] Aangetroude of 'n nasaat wie se van verander, bv. alb4c2[d8]

* Gebore (plek en datum)
= Gedoop (Baptism) (plek en datum)
~ Gedoop (Christening) (plek en datum)
¤ Noemnaam (bynaam)
Aangeneem (ouers, plek en datum)
à Beroep (beskrywing, plek en datum)
ë Siekte (beskrywing, plek en datum)
+ Oorlede (plek en datum)
Begrawe (plek en datum)
Veras (plek en datum)
x Getroud, eerste huwelik (plek, datum en persoon)
xx Getroud, tweede huwelik (plek, datum en persoon)
xxx Getroud, derde huwelik (plek, datum en persoon)
÷ Geskei (plek en datum)DATUM VOLGENS FORMAAT dd.mm.jjjj waar:

dd = dag, bv. 03 of 29
mm = maand, bv. 02 of 11
jjjj = jaar, bv. 1792

ca. Ongeveer (bv. ca__.__.1761 of ca__.05.1721)
< Voor die datum (bv. <__.10.1812 of <28.05.1688)
Na die datum (bv. >__.__.1714 of >30.06.1732)
? Geskatte datum (bv. ?__.12.1740 of ?12.12.1745)
ð Berekende datum (bv. ð__.01.1830 of ð10.08.1838)
- Van tot datum (bv. 23.10.1998 - 28.12.1998)
/ Tussen datums (bv. 25/26.07.1823 of 28.12.1831/32)

d.v. dogter van
s.v. seun van
v.v. vader van
m.v. moeder van