In 2006 Kobus Snyman published his research into the roots of the Snyman family (ISBN 0-620-36538-2).

This project has revealed that the Snyman name is a name that is indigenous to South Africa. All of us named Snyman are related, one family.

The publication is freely available in electronic format (pdf) - a copy of which can be downloaded directly from
this link. This electronic version does not yet include the Foreword, Introduction nor Symbol Legend. These pages can however be found directly on this site.

An original 'hard-copy' of the publication is also available from the author on
request (available at a small fee, to cover expenses).

_____________________________________________

In 2006 het Kobus Snyman sy navorsing oor die oorsprong van die Snyman familie gepubliseer (ISBN 0-620-36538-2).

Hierdie projek het ontbloot dat die Snyman naam 'n inheemse naam van Suid-Afrika. Almal wat die Snyman naam dra is inderdaad verwant, een familie.

Hierdie dokument is vrylik beskikbaar in elektroniese vormaat (pdf) - 'n kopie kan afgelaai word op
hierdie skakel. Aangesien die pdf dokument nie die Voorwoord, Inleiding of Sletuel vir symbole en algemene afkorings insluit nie, het ons besluit om die drie bladsye hier op die webtuiste in te sluit.

'n Oorspronklike gedrukte publikasie is beskikbaar en kan direk by die skrywer
verkry word (beskikbaar teen 'n klein fooi, om kostes te delg).